VHF 115i Marine Radio

תקשורת היא חיונית ביותר על פני המים. עם מכשיר הקשר VHF 115i תוכל לשמור על קשר עם החוף ועם הסירות האחרות באזור שלך. לכן, לא משנה היכן אתה נמצא או לאן אתה שט, תוכל תמיד לשמור על קשר